Doelstellingen en Pijlers

1) Informatie verzamelen over wat er leeft in de wereld van de reflexologie in België en in Europa
Dit zowel op vlak van onderzoek, nieuwe technieken, nieuwe inzichten, diverse samenwerkingsverbanden, uitwisselingsprojecten en kwalitatieve opleidingen. We zijn als BeVo actief lid van RiEN (Reflexology in Europe Network), waardoor we ook op Europees niveau de mogelijkheid hebben om ervaringen uit te wisselen met de verschillende aangesloten landen.
2) Het reguleren en organiseren van permanente vorming 
BeVo wil duidelijkheid scheppen over de verschillende toepassingen van reflexologie.
We streven ernaar om samen met opleidingscentra tot een professionele basisopleiding te komen. Deze waarborgt kwaliteit en biedt toch voldoende ruimte om de specifieke eigenheid van de school te bewaren.
Daarnaast kijken wij toe dat onze leden voldoen aan onze toelatingsvoorwaarden en bekwaamheidscriteria en ook dat zij onze deontologische code naleven.
3) Op een gestructureerde wijze informatie doorspelen naar de reflexologisten
Enerzijds willen we leden samenbrengen om hun eigen inzichten en ervaringen te kunnen uitwisselen.
Anderzijds willen we hen ondersteunen door kwalitatieve bijscholingen te organiseren en door op regelmatige tijdstippen de laatste ontwikkelingen mee te delen via onze nieuwsbrief, e-mail en website.
4) Duidelijkheid scheppen over de verschillende toepassingen van reflexologie
Meerbepaald het onderscheid tussen het waardevolle gebruik in huiselijke kring en de professionele behandeling en begeleiding van cliënten.
We willen dit doen door samen met de opleidingscentra tot een professionele basisopleiding te komen, nl. het Belgische Core Curriculum, dat de kwaliteit waarborgt en voldoende ruimte biedt voor de specifieke eigenheid van de school zelf.
Nu reeds werken verschillende opleidingscentra actief mee aan de uitwerking van deze doelstelling. Ook in deze aanpak volgen wij de voorgestelde normen van het RiEN.
5) Het registreren van bekwame reflexologen op onze openbare ledenpagina
We willen een informatiebron aanreiken waarin mensen op zoek kunnen gaan naar uitleg over de werking en inhoud van reflexologie. Tevens wordt er informatie verstrekt over welke professionele reflexologisten er in uw omgeving gevestigd zijn en willen wij de sociale contacten bij onze leden onderling bevorderen.
6) Tot slot zijn we een aanspreekpunt voor de overheid
Sinds augustus 2007 is BeVo als eerste beroepsorganisatie erkend door de Raad van State. Hier werken we verder aan de officiële erkenning van reflexologie.