Opleidingen

Als streefdoel voor de beroepsvereniging werd in 2006 vooropgesteld om binnen een periode van 5 jaar de verschillende opleidingscentra in België klaar te hebben om een erkende basisopleiding te geven die de nodige kennis en vaardigheden in het professionele beroep van reflexologist garandeert.

Naar aanleiding van de vergadering van de Opleidingscommissie met de scholen op donderdag 23/11/2006 te Leuven, hebben verschillende scholen de BeVo-intentieverklaring ondertekend. Samen met BeVo streven zij actief naar het invoeren van de opleidingsnorm van BeVo, die aansluit bij de gestelde norm door RiEN (Reflexology in Europe Network).

Er werd een curriculum opgesteld om een referentiekader te scheppen voor de reflexologie-opleidingen in België. Het doel is de scholing van een professionele reflexologist op te waarderen naar Europees niveau. Oftewel: 100 uren anatomie, fysiologie en pathologie, 150 uren reflexologie en 50 casestudies.

Scholen die wensen samen te werken met BeVo dienen een volledig dossier op te stellen met o.a.:

  • de meest recente cursus en/of boekenlijst
  • een verdeling van het aantal lesuren anatomie, fysiologie, pathologie en reflexologie
  • het aantal casestudies
  • het examen met verwacht antwoord van de afgelopen 2 jaar.

Dit dossier wordt volledig doorgenomen door twee personen aangesteld door de Voorzitter van BeVo die hun advies geven. Op deze manier ontstaan er twee groepen scholen:

  • Scholen die volledig voldoen aan de opleidingsnormen en erkend worden door BeVo worden vermeld op de website onder de scholen die een professionele reflexologie opleiding aanbieden.
  • Scholen die niet volledig voldoen aan de opleidingsnormen of die niet erkend worden door BeVo worden vermeld op de website onder de scholen die deelopleidingen geven binnen een professionele reflexologie opleiding.

Studenten van scholen die een professionele reflexologie opleiding aanbieden kunnen rechtstreeks toetreden tot de beroepsvereniging mits het voorleggen van de nodige documenten.

Studenten van scholen die deelopleidingen geven, dienen zelf hun opleidingstraject samen te stellen bij verschillende scholen en kunnen enkel toetreden (vanaf 2012) tot de beroepsorganisatie na het succesvol afleggen van een examen voor de Erkenningcommissie van BeVo. Dit wordt verder besproken in de procedure tot erkenning van de leden.